Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Przetargi rozstrzygnięte

Nr postępowania Tytuł Data zamieszczenia Data składania ofert
PF.260.1.2023
Przedmiotem zamówienia są usługi medycyny pracy oraz dodatkowo świadczenie kompleksowych usług medycznych dla pracowników i członków ich rodzin (współmałżonek/partner, dziecko) przez okres 12 miesięcy.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !
2023-01-20 2023-02-03
PF.260.7.2022
Przedmiotem zamówienia są usługi medycyny pracy oraz dodatkowo świadczenie kompleksowych usług medycznych dla pracowników i członków ich rodzin (współmałżonek/partner, dziecko) przez okres 24 miesięcy.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
2022-12-20 2023-01-05
PF.260.6.2022
Przedmiotem zamówienia są usługi medycyny pracy oraz dodatkowo świadczenie kompleksowych usług medycznych dla pracowników i członków ich rodzin (współmałżonek/partner, dziecko) przez okres 24 miesięcy.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
2022-12-08 2022-12-19
PF.260.5.2022
Przedmiotem zamówienia są usługi medycyny pracy oraz dodatkowo świadczenie kompleksowych usług medycznych dla pracowników i członków ich rodzin (współmałżonek/partner, dziecko) przez okres 24 miesięcy.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.
2022-11-18 2022-12-07
PF.260.4.2022
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i pomocniczych oraz terenu wokół budynku PCA.
2022-11-16 2022-11-24
PF.260.3.2022
Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na kompleksowej całodobowej ochronie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42.
2022-11-08 2022-11-16
PF.260.2.2022
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rearanżacji wnętrz przyziemia obiektu Polskiego Centrum Akredytacji zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 wraz z dostawą mebli i wyposażenia.
2022-09-20 2022-10-05
PF.260.1.2022
Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na "Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2024 na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
2022-02-01 2022-02-10
PF.260.4.2021
Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z odbiorem przesyłek z siedziby Zamawiającego.
2021-11-26 2021-12-07
PF.260.3.2021
Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na dostawę samochodu osobowego - na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
2021-09-09 2021-09-17