Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Przetargi rozstrzygnięte

Kompleksowa całodobowa ochrona mienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na kompleksowej całodobowej ochronie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 oraz pozostałych obiektów przy ul. Szczotkarskiej, budynku biurowego na niej się znajdującego oraz mienia na zewnątrz i wewnątrz tego budynku.

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2022-11-08
Specyfikacja warunków zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2022-11-08
Załączniki nr 1 - 7 (edytowalne) Kliknij aby pobrać plik 2022-11-08
Załącznik nr 8 Kliknij aby pobrać plik 2022-11-08
Załącznik nr 9 Kliknij aby pobrać plik 2022-11-08
Odpowiedzi na pytania Kliknij aby pobrać plik 2022-11-10
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2022-11-16
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2022-11-16
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kliknij aby pobrać plik 2022-11-25
Ogłoszenie o wyniku postępowania Kliknij aby pobrać plik 2022-12-14
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Ewa Mazur
Data wytworzenia: 08.11.2022 10:30
Data udostępniania: 08.11.2022 10:30
Data aktualizacji: 14.12.2022 11:20
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Powrót Kliknij aby pobrać plik