Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki

Kontrole zewnętrzne

Kontrole przeprowadzone w Polskim Centrum Akredytacji przez Najwyższą Izbę Kontroli:

 • Gospodarka finansowa Polskiego Centrum Akredytacji w 2003 roku.
  Termin kontroli: od 07.01.2004 r. do 19.03.2004 r.
 • Funkcjonowanie Polskiego Centrum Akredytacji w latach 2005-2007.
  Termin kontroli: od 30.11.2007 r. do 31.03.2008 r.
 • Realizacja wniosków pokontrolnych z kontroli dotyczącej funkcjonowania Polskiego Centrum Akredytacji w latach 2005-2007.
  Termin kontroli: od 29.09.2009 r. do 13.11.2009 r.
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych latach 2008-2009.
  Termin kontroli: od 03.12.2009 r. do 15.01.2010 r.
 • Realizacja zadań w zakresie komunikacji elektronicznej i BIP w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 października 2010 r.
  Termin kontroli: od 08.12.2010 r. do 16.12.2010 r.
 • Wykonanie planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji w 2013 roku.
  Termin kontroli: od 13.01.2014 r. do 04.04.2014 r.
 • Wykonanie planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji w 2014 roku.
  Termin kontroli: od 05.02.2015 r. do 17.04.2015 r.
 • Wykonanie planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji w 2017 roku.
  Termin kontroli: od 07.02.2018 r. do 11.04.2018 r.

Kontrole przeprowadzone w Polskim Centrum Akredytacji przez Ministerstwo właściwe ds. gospodarki:

 • Kryteria doboru audytorów oraz zasady ich wynagradzania.
  Termin kontroli: od 05.05.2004 r. do 14.05.2004 r.
 • Wykonywanie Kontroli finansowej gromadzenia i dysponowania środkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem 2003 roku.
  Termin kontroli: od 04.08.2004 r. do 06.08.2004 r.
 • Gospodarka finansowo-księgowa w Polskim Centrum Akredytacji w latach 2004-2005.
  Termin kontroli: od 15.01.2007 r. do 19.01.2007 r.
 • Realizacja obowiązków ustawowych przez Polskie Centrum Akredytacji w 2010 roku.
  Termin kontroli: od 01.12.2010 r. do 07.12.2010 r.
 • Działalność PCA w kontekście nieprawidłowości opisanych w korespondencji skierowanej do Ministra Gospodarki.
  Termin kontroli: od 08.05.2014 r. do 15.05.2014 r.
 • Kontrola wykonania zadań obronnych w PCA.
  Termin kontroli: 15 grudnia 2017 r. 
 • Realizacja wybranych zadań ustawowych oraz wybranych aspektów funkcjonowania PCA w latach 2018-2019.
  Termin kontroli od 24.04.2019 r. do 24.06.2019 r. 
 • Realizacja wybranych zadań ustawowych oraz wybranych aspektów funkcjonowania PCA w latach 2022-2023.
  Termin kontroli od 3.10.2023 r. do 5.12.2023 r. 

Pozostałe kontrole:

 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy.
  Temat kontroli: Przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy i BHP w szczególności zawiązywanie umów o pracę.
  Termin kontroli: od 10.05.2004 r. do 19.05.2004 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Ministerstwo Finansów.
  Temat kontroli: ocena stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.
  Termin kontroli: od 10.05.2004 r. do 18.05.2004 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Skarbowy Warszawa Ursynów.
  Temat kontroli: Rozliczanie budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r.
  Termin kontroli: od 28.07.2004 r. do 06.09.2004 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Archiwum Akt Nowych.
  Temat kontroli: Archiwum Zakładowe.
  Termin kontroli: od 05.04.2005 r. do 05.04.2005 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo.
  Temat kontroli: Sprawdzenie prawidłowości korzystania za zwolnienia od podatku od towarów i usług za okres 2005-2007.
  Termin kontroli: od 22.04.2008 r. do 05.05.2008.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Archiwum Akt Nowych.
  Temat kontroli: Kontrola ogólna archiwum zakładowego, postępowanie z dokumentacją.
  Termin kontroli: od 06.09.2010 r. do 06.09.2010 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie.
  Temat kontroli: Kontrola postępowania z zakresu higieny pracy.
  Termin kontroli: od 17.11.2010 r. do 17.11.2010 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie.
  Temat kontroli: Realizacja zaleceń z kontroli przeprowadzonej w 2010 roku.
  Termin kontroli: od 11.02.2011 r. do 11.02.2011 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie.
  Temat kontroli: Realizacja zaleceń z kontroli przeprowadzonej w 2010 roku.
  Termin kontroli: od 20.04.2011 r. do 20.04.2011 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie.
  Temat kontroli: kontrola w zakresie prawidłowości naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i dokonywania rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowości opracowania wniosków o emeryturę, wysyłania zaświadczeń lub zgłaszania danych do ZUS.
  Termin kontroli: 28.03.2012, 30.03.2012, 02.04.2012, 03.04.2012, 11.04.2012, 12.04.2012.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy.
  Temat kontroli: Prawna Ochrona Stosunku Pracy.
  Termin kontroli: 17.09.2013 r.-25.09.2013 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Archiwum Akt Nowych.
  Temat kontroli: Ogólna Kontrola Archiwum Zakładowego.
  Termin kontroli: 18.09.2013 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Archiwum Akt Nowych.
  Temat kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych.
  Termin kontroli: 30.11.2016 r.,  01.12.2016. r., 08.12.2016 r.
 • ​Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy.
  Temat kontroli: Prawna Ochrona Stosunku Pracy w tym BHP.
  Termin kontroli: 5, 7 i 12 kwietnia 2017 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
  Kontrola w ramach projektu: e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności.
  Termin kontroli: 10-11 kwietnia 2017 r.
 • ​Jednostka kontroli zewnętrznej: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.
  Temat kontroli: kontrola podstawowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Termin kontroli: 6 czerwca 2017 r. 
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie.
  Temat kontroli: kontrola w zakresie prawidłowości naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i dokonywania rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowości opracowania wniosków o emeryturę, wysyłania zaświadczeń lub zgłaszania danych do ZUS.
  Termin kontroli: 3-5 i 19-20 lipca 2017 r.
 • ​Jednostka kontroli zewnętrznej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
  Kontrola w ramach projektu: E-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności.
  Termin kontroli: 17-19 stycznia 2018 r.
 • ​Jednostka kontroli zewnętrznej: Państwowa Inspekcja Pracy.
  Temat kontroli: Przestrzeganie wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym prawidłowego stosowania przepisów ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem.
  Termin kontroli: 26-27 sierpnia 2020 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Warszawie.
  Zakres kontroli: prawidłowość naliczania składek na ubezpieczenie społeczne; zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wysyłanie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  Termin kontroli: 14-21 maja 2021 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Archiwum Akt Nowych.
  Temat kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach państwowych.
  Termin kontroli: 5-7 października 2022 r.
 • Jednostka kontroli zewnętrznej: Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
  Temat kontroli: e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności.
  Termin kontroli: 20-24 listopada 2023 r.

Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Małgorzata Tworek
Data wytworzenia: 20.04.2012
Data udostępniania: 07.04.2015 14:39
Data aktualizacji: 20.02.2024 11:30
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Aktualizacja: 20.02.2024 11:30