Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki

Komitet Odwoławczy

Komitet Odwoławczy został powołany przez Ministra Rozwoju na mocy art. 57 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r.
W skład Komitetu wchodzą osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie akredytacji pozytywnie zaopiniowane przez Radę ds. Akredytacji.

W skład Komitetu Odwoławczego wchodzą następujące osoby:

 • Marek Mróz - zgłoszony przez Głównego Inspektora Sanitarnego
  Przewodniczący Komitetu
 • Krzysztof Kostecki – zgłoszony przez Ministra Obrony Narodowej
  Zastępca Przewodniczącego
 • Magdalena Głodek - zgłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Agnieszka Radomska – zgłoszona przez Ministra Rozwoju
 • Renata Grela – zgłoszona przez Ministra Środowiska
 • Danuta Dobrowolska – zgłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Miar
 • Piotr Sieczkowski – zgłoszony przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
 • Beata Łuczak – zgłoszona przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Jacek Kludziński – zgłoszony przez Urząd Dozoru Technicznego
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Małgorzata Tworek
Data wytworzenia: 02.02.2007
Data udostępniania: 02.03.2015 00:00
Data aktualizacji: 23.06.2023 10:56
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Aktualizacja: 23.06.2023 10:56