Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Aktualne przetargi

Nr postępowania Tytuł Data zamieszczenia Data składania ofert
PF.260.2.2024
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa oraz Szczotkarska 17, 01-382 Warszawa, w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.
2024-02-19 2024-02-29
PF.260.1.2024
Przedmiotem zamówienia są usługi medycyny pracy oraz dodatkowo świadczenie kompleksowych usług medycznych dla pracowników i członków ich rodzin (współmałżonek/partner, dziecko) przez okres 24 m-cy.
UWAGA:
Zmiana daty składania ofert na 26.01.2024
2024-01-09 2024-01-26