Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki

Komitet KTA i KTS

Przy PCA działa Komitet Techniczny ds. Akredytacji (KTA), Komitety Techniczne Specjalistyczne (KTS) oraz Grupy Eksperckie (GE), będące ciałami opiniodawczymi w sprawach związanych z prowadzeniem działalności akredytacyjnej. Komitety techniczne działają w taki sposób, aby zagwarantować niezależność i rzetelność opinii i analiz. PCA zapewnia, że wszyscy członkowie komitetów są wolni od wszelkich handlowych, finansowych i innych nacisków, które mogą mieć wpływ na bezstronność wydawanych opinii.

Komitet Techniczny ds. Akredytacji (KTA)

KTA jest ciałem opiniodawczym powołanym w celu wydawania opinii w procesach podejmowania decyzji w związku z prowadzonymi procesami akredytacji i nadzoru oraz w celu wypracowywania stanowiska w związku z harmonizacją podejścia do akredytacji w zakresie ogólnych wymagań akredytacyjnych (norm) i zasad oceny poszczególnych rodzajów jednostek oceniających zgodność.

Komitety Techniczne Specjalistyczne (KTS)

Komitety te są ciałami opiniodawczymi, złożonymi ze specjalistów-ekspertów reprezentujących zainteresowane strony, powoływanymi w celu wypracowania określonego stanowiska w zawiązku z harmonizacją podejścia do akredytacji w specyficznych obszarach, w tym w związku z rozszerzaniem działalności akredytacyjnej.

Przy PCA działają następujące Komitety Techniczne Specjalistyczne KTS:

 1. Komitet Techniczny Specjalistyczny ds. środowiska reprezentowany przez członków następujących organizacji:
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Radca Ministra Środowiska
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania
 • BSI Management System Polska Sp. z o.o.
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych
 • Polskie Forum ISO 14000
 • Elektrownia Dolna Odra S.A., Ekspert w obszarze systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS), weryfikacji emisji gazów cieplarnianych
 • Samodzielnego eksperta w obszarze zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS), weryfikacji emisji gazów cieplarnianych, programu Czystszej Produkcji
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Instrumentów Środowiskowych
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej.

 

Grupy Eksperckie (GE)

Grupy te są zespołami specjalistów-ekspertów powoływanymi w celu wydania merytorycznej opinii dotyczącej określonego zagadnienia technicznego lub rozwiązania określonego zagadnienia.

Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Tomasz Szymaniak
Data wytworzenia: 28.02.2013
Data udostępniania: 07.04.2015 14:02
Data aktualizacji: 04.12.2023 13:24
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Aktualizacja: 04.12.2023 13:24