Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Przetargi rozstrzygnięte

Nr postępowania Tytuł Data zamieszczenia Data składania ofert
PF.260.2.2021
Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na dostawę samochodu osobowego - na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
2021-08-30 2021-09-07
PF.260.1.2021
Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na dostawę samochodu osobowego - na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
2021-08-18 2021-08-26
PF.260.4.2020
Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycyny pracy i innych usług medycznych - na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
2020-12-01 2020-12-09
PF.260.3.2020
PCA zaprasza do składania ofert na usługi kompleksowej całodobowej ochrony mienia w ramach postępowania prowadzonego w oparciu o art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 późn. zm.)
2020-11-25 2020-12-03
PF.260.2.2020
Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na świadczenie usług medycyny pracy i innych usług medycznych - na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
2020-11-17 2020-11-30
PF.260.1.2020
Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na usługi kompleksowej całodobowej ochrony mienia w ramach postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrznie ustaloną procedurę z zachowaniem wymogu art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
2020-11-12 2020-11-23
PF.260.4.2019
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych, wydruków oraz projektów graficznych.
2019-12-10 2019-12-19
PF.260.3.2019
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z odbiorem przesyłek z siedziby Zamawiającego".
2019-09-27 2019-10-07
PF.260.1.2019
WYNAJEM SAL KONFERENCYJNYCH WRAZ Z CATERINGIEM
2019-07-17 2019-07-24
PP.260.1.2019.WZ
Kompleksowa całodobowa ochrona mienia
2019-06-06 2019-06-14