Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Przetargi rozstrzygnięte

Dostawa samochodu osobowego

Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na dostawę samochodu osobowego - na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2021-09-09
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2021-09-09
Załączniki do SIWZ Kliknij aby pobrać plik 2021-09-09
Klauzula informacyjna RODO Kliknij aby pobrać plik 2021-09-09
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Kliknij aby pobrać plik 2021-09-13
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2021-09-17
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2021-09-17
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kliknij aby pobrać plik 2021-09-21
Ogłoszenie o wyniku postępowania Kliknij aby pobrać plik 2021-10-06
Ogłoszenie o wykonaniu umowy Kliknij aby pobrać plik 2021-12-22
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Ewa Mazur
Data wytworzenia: 09.09.2021 15:30
Data udostępniania: 09.09.2021 15:30
Data aktualizacji: 22.12.2021 20:40
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Powrót Kliknij aby pobrać plik