Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Przetargi rozstrzygnięte

Nr postępowania Tytuł Data zamieszczenia Data składania ofert
PD.260.2.2016.KS
Wynajem sal konferencyjnych wraz z cateringiem
2016-12-09 2016-12-15
PD.260.1.2016.KS
Wynajem sal konferencyjnych na szkolenia PCA
2016-06-29 2016-07-08
PD.260.2.2015.KS
Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składa ofert na wynajem sal konferencyjnych w 2016 r.
2015-12-11 2015-12-18
PF.260.1.2015.AP
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze od 5 g.
2015-11-19 2015-12-03
PZ.260.1.2015.MO
Zawiadomienie o wynikach postępowania: PZ.260.1.2015.MO
2015-10-22
PD.260.1.2015.KS
Zawiadomienie o wynikach postępowania: PD.260.1.2015.KS
2015-09-11
PP-AP-2213-1/2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. usługi kompleksowej, całodobowej ochrony nieruchomości.
2013-11-20
PP-AP-12/11/2013
Zawiadomienie o wynikach postępowania dot. dokonania wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego PCA za 2013 rok.
2013-11-12
PP-AP-2214-2/2013
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. kompleksowego świadczenia usług sprzątania i utrzymania czystości.
2013-08-08
PP-AP-03/07/2013
Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla PCA, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
2013-07-03