Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Przetargi rozstrzygnięte

Świadczenie usług medycyny pracy i innych usług medycznych

Przedmiotem zamówienia są usługi medycyny pracy oraz dodatkowo świadczenie kompleksowych usług medycznych dla pracowników i członków ich rodzin (współmałżonek/partner, dziecko) przez okres 24 miesięcy.

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 28 lutego 2025 r. (zmiana terminu obowiązywania umowy).

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2022-12-20
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) Kliknij aby pobrać plik 2022-12-20
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Kliknij aby pobrać plik 2022-12-20
Załączniki nr 2-5 do SWZ (edytowalne) Kliknij aby pobrać plik 2022-12-20
Załącznik nr 6 do SWZ Kliknij aby pobrać plik 2022-12-20
Załącznik nr 1 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2022-12-20
Załącznik nr 2 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2022-12-20
Załącznik nr 3 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2022-12-20
Odpowiedzi na pytania Kliknij aby pobrać plik 2022-12-23
Odpowiedzi na pytania cz.2 Kliknij aby pobrać plik 2022-12-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Kliknij aby pobrać plik 2022-12-27
Odpowiedzi na pytania cz.3 Kliknij aby pobrać plik 2022-12-29
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2023-01-05
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2023-01-05
Ogłoszenie o wyniku postępowania Kliknij aby pobrać plik 2023-01-17
Informacja do wykonawców Kliknij aby pobrać plik 2023-01-17
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Ewa Mazur
Data wytworzenia: 20.12.2022 15:30
Data udostępniania: 20.12.2022 15:30
Data aktualizacji: 20.01.2023 14:55
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Powrót Kliknij aby pobrać plik