Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Przetargi rozstrzygnięte

Rearanżacja wnętrz przyziemia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rearanżacji wnętrz przyziemia obiektu Polskiego Centrum Akredytacji zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Szczotkarskiej 42 wraz z dostawą mebli i wyposażenia.

Roboty będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB oraz przedmiaru robót, stanowiących załączniki do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

3) Przedmiar robót,

4) Projektowane postanowienia umowy.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2022-09-20
Specyfikacja warunków zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2022-09-20
Dokumentacja projektowa Kliknij aby pobrać plik 2022-09-20
Przedmiar robót Kliknij aby pobrać plik 2022-09-20
Specyfikacje techniczne Kliknij aby pobrać plik 2022-09-20
Załączniki 2 - 6 (do edycji) Kliknij aby pobrać plik 2022-09-20
Załącznik 7 - Klauzula informacyjna RODO Kliknij aby pobrać plik 2022-09-20
Odpowiedzi na pytania Kliknij aby pobrać plik 2022-09-30
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2022-10-05
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2022-10-05
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kliknij aby pobrać plik 2022-10-25
Ogłoszenie o wyniku postępowania Kliknij aby pobrać plik 2022-11-17
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Ewa Mazur
Data wytworzenia: 20.09.2022 15:45
Data udostępniania: 20.09.2022 15:45
Data aktualizacji: 18.11.2022 12:07
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Powrót Kliknij aby pobrać plik