Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Przetargi rozstrzygnięte

Świadczenie usług medycyny pracy i innych usług medycznych

Przedmiotem zamówienia są usługi medycyny pracy oraz dodatkowo świadczenie kompleksowych usług medycznych dla pracowników i członków ich rodzin (współmałżonek/partner, dziecko) przez okres 24 miesięcy.

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2022-11-18
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) Kliknij aby pobrać plik 2022-11-18
Załącznik nr 1 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Kliknij aby pobrać plik 2022-11-18
Załączniki nr 2-5 do SWZ (edytowalne) Kliknij aby pobrać plik 2022-11-18
Załącznik nr 6 do SWZ Kliknij aby pobrać plik 2022-11-18
Załącznik nr 1 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2022-11-18
Załącznik nr 2 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2022-11-18
Załącznik nr 3 do OPZ Kliknij aby pobrać plik 2022-11-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Kliknij aby pobrać plik 2022-11-21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (termin składania ofert) Kliknij aby pobrać plik 2022-11-24
Odpowiedzi na pytania Kliknij aby pobrać plik 2022-11-24
Odpowiedzi na pytania cz.2 Kliknij aby pobrać plik 2022-11-29
Raport utylizacji usług medycznych Kliknij aby pobrać plik 2022-11-29
Odpowiedzi na pytania cz.3 Kliknij aby pobrać plik 2022-12-02
Załącznik nr 2a do SWZ (edytowalny) Kliknij aby pobrać plik 2022-12-02
Informacja o unieważnieniu postępowania Kliknij aby pobrać plik 2022-12-07
Ogłoszenie o wyniku postępowania Kliknij aby pobrać plik 2022-12-08
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Ewa Mazur
Data wytworzenia: 18.11.2022 15:00
Data udostępniania: 18.11.2022 15:00
Data aktualizacji: 14.12.2022 11:21
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Powrót Kliknij aby pobrać plik