Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Przetargi rozstrzygnięte

Ogłoszenie o zamówieniu-dostawa energii elektrycznej

Polskie Centrum Akredytacji zaprasza do składania ofert na "Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2024 na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego przy ul. Szczotkarska 42, 01-382 Warszawa oraz Szczotkarska 17, 01-382 Warszawa, w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2024 r.

Pliki do pobrania Data zamieszczenia
Ogłoszenie o zamówieniu Kliknij aby pobrać plik 2022-02-01
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Kliknij aby pobrać plik 2022-02-01
Opis warunków zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2022-02-01
Edytowalne załączniki 2, 4, 5, 6 do SIWZ Kliknij aby pobrać plik 2022-02-01
Edytowalny załączniki 3 do SIWZ Kliknij aby pobrać plik 2022-02-01
Klauzula informacyjna RODO Kliknij aby pobrać plik 2022-02-01
Odpowiedzi na pytania Kliknij aby pobrać plik 2022-02-07
Zaktualizowany załącznik nr 4 do SIWZ Kliknij aby pobrać plik 2022-02-07
Informacja o kwocie jaką PCA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kliknij aby pobrać plik 2022-02-10
Informacja z otwarcia ofert Kliknij aby pobrać plik 2022-02-10
Wybór najkorzystniejszej oferty Kliknij aby pobrać plik 2022-02-17
Ogłoszenie o wyniku postępowania Kliknij aby pobrać plik 2022-03-15
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Ewa Mazur
Data wytworzenia: 01.02.2022 16:30
Data udostępniania: 01.02.2022 16:30
Data aktualizacji: 31.03.2022 14:57
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Powrót Kliknij aby pobrać plik