Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Wyniki rekrutacji

[2021-02-19]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 

Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1349) ogłasza się wynik naboru:

1)   Nazwa i adres urzędu:                  Polskie Centrum Akredytacji
                                                                  ul. Szczotkarska 42
                                                                  01-382 Warszawa

2)   Stanowisko:                                    Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji

3)   Imię i nazwisko
      wybranego kandydata:                  Pani Lucyna Olborska (Warszawa)

Z dniem 17 lutego 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powołał Panią Lucynę Olborską na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

 

[2017-05-25]

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU 

Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji  (Dz. U. poz. 1349) ogłasza się wynik konkursu:

 

1)   Nazwa i adres jednostki:                 Polskie Centrum Akredytacji
                                                                    ul. Szczotkarska 42; 01-382 Warszawa

2)   Stanowisko:                                      Zastępca Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji

3)   Imię i nazwisko kandydata
      wyłonionego w konkursie:              Pan Andrzej Wiesław Kolasa

 

[2016-12-12]
Z dniem 15 grudnia 2016 r., w wyniku przeprowadzonego konkursu, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Panią Lucynę Olborską.

 

[2016-12-06]

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU

Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji  (Dz. U. poz. 1349) ogłasza się wynik konkursu:

 

1)   Nazwa i adres jednostki:               Polskie Centrum Akredytacji

                                                                   ul. Szczotkarska 42

                                                                   01-382 Warszawa

 

2)   Stanowisko:                                     Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji
 

3)   Imię i nazwisko kandydata

       wyłonionego w konkursie:            Pani Lucyna Olborska

 

 

[2015-10-30]
Na podstawie art.27 ust.17 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2014 r. poz. 1645, z późn. zm.) Minister Gospodarki z dniem 2 listopada 2015 r. powołał Pana Tadeusza Matrasa na stanowisko Zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

 

[2015-10-12]
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Z-cy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.
Informacja >>
 

[2015-08-03]
Z dniem 1 sierpnia 2015 r., w wyniku przeprowadzonego konkursu, Minister Gospodarki powołał na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji Panią Lucynę Olborską.


[2015-07-24]
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.
Informacja >>

 

[2010-02-16]
Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z ogłoszeniem o naborze nowych pracowników, na stanowisko inspektora w Dziale Obsługi Auditorów aplikowało 35 osób, natomiast na stanowisko specjalisty w Dziale Akredytacji Laboratoriów Badawczych aplikowało 46 osób.
W trakcie postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 3 osoby na stanowiska inspektorów i 3 osoby na stanowiska specjalistów.

Zespół wyłoniony zgodnie z art. 27 ust. 10 i 18 ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz.935 ze zm.) i Decyzją Dyrektora PCA Nr 2/2011 z dnia 29.08.2011 r., przeprowadzający nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji, dnia 23.09.2011 r. zakończył proces rekrutacji, wyłaniając kandydata. 
Z dniem 1 października 2011 r. Minister Gospodarki powołał Panią Lucynę Olborską na stanowisko Zastępcy Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: MRPiT
Data wytworzenia: 16.02.2010
Data udostępniania: 07.04.2015 09:50
Data aktualizacji: 19.02.2021 17:17
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Aktualizacja: 19.02.2021 17:17