Narzędzia

 • Standardowy rozmiar czcionki
 • Powiększony rozmiar czcionki
 • Największy rozmiar czcionki

Instrukcja

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję korzystania z BIP Polskiego Centrum Akredytacji.

Menu
W celu wyświetlenia informacji znajdujących się w biuletynie PCA, należy skorzystać z menu głównego. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w górnej części ekranu.

Menu podzielone na 6 działów tematycznych, związanych z prezentowanymi informacjami.

Po wybraniu z menu głównego konkretnego działu, wyświetli się lista podmenu z której należy wybrać odpowiedni temat. Po klinięciu na właściwy tytuł lewym klawiszem myszy, wyświetli się strona z informacją.

Stopka redakcyjna

Na każdej stronie BIP PCA wyświetlana jest stopka redakcyjna zawierająca informacje:

 • o podmiocie publikującym,
 • kto jest odpowiedzialny za artykuł na wyświetlanej strony,
 • datę wytworzenia informacji,
 • datę udostępnienia informacji,
 • datę aktualizacji informacji,
 • o udostępniającym informację.

Wyszukiwarka

W górnej prawej części ekranu biuletynu widoczna jest ikona wyszukiwarki (lupa). Po kliknięciu na ikonę, wyświetli się formularz wyszukiwarki.
Poszukiwane hasło lub ciąg wyrazów należy wpisać w pole tekstowe, a następnie potwierdzić kliknięciem napisu "szukaj".

W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane hasło lub wyrażenie. Na poszczególne elementy listy składają się następujące informacje:

 • tytuł artykułu, w którym wystąpiło poszukiwane hasło,
 • fragment treści artykułu,
 • odnośnik do danego artykułu.

Odwołanie do BIP
Kliknięcie na logo BIP, umieszczone w lewym górnym rogu ekranu, umożliwia połączenie ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl redagowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Tomasz Żołyniak
Data wytworzenia: 02.01.2007
Data udostępniania: 07.04.2015 09:55
Data aktualizacji: 01.06.2022 09:08
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Aktualizacja: 01.06.2022 09:08