Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki

Majątek

PCA jest państwową osobą prawną, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Koszty działalności PCA, w tym wynagrodzenia pracowników, są pokrywane z przychodów. Podstawą gospodarki finansowej PCA jest roczny plan finansowy. PCA finansuje inwestycje ze środków własnych.

Majątek, w stosunku do którego przysługują uprawnienia właścicielskie PCA obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne a także inne prawa mające wartość pieniężną w tym środki finansowe. W skład majątku wchodzą następujące składniki:

  • środki trwałe w tym budynek biurowy stanowiący siedzibę PCA przy ul. Szczotkarskiej 42, 01-382 Warszawa, sprzęt komputerowy, samochody służbowe:
  • wartości niematerialne i prawne;
  • aktywa obrotowe w tym środki pieniężne na rachunkach bankowych.
Podmiot publikujący: Polskie Centrum Akredytacji
Wytwarzający: Ewa Mazur
Data wytworzenia: 07.03.2011
Data udostępniania: 07.04.2015 08:45
Data aktualizacji: 11.05.2016 15:08
Udostępniający: Tomasz Żołyniak
Aktualizacja: 11.05.2016 15:08